Hellvi kyrka

"Lafrans mäster Botvids son från Eskelhem byggde denna kyrka" (ruinskrift i korportalen).

Dopfunt, altaruppsats och epetafium från 1600-talet, predikstol från 1633, läktare 1704

bekostad av 16 skeppare från Sönderborg i Danmark - ett vittnesbörd om dåtida kontakter.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Orgeln är byggd av H Lindegren, Göteborg 1956. Den föregående orgeln var byggd

av Carl Gustav Cederlund, Stockholm, 4 stämmor.

Nu är spelbordet borttaget, och orgeln har ersatts av en digitalorgel tills Tomas Svenske

har utfört renoveringen och gjort den till 1800-talsskick.

 

Disposition:

HV I                            SV II                          Ped

Gedackt 8'                    Rörflöjt 8'                   Subbas 16'

Principal 4'                    Blockflöjt 4'                Kvintadena 4'

Täckflöjt 4'                    Principal 2'    

Oktava 2'                      Nasard 1 1/3'             I/P, II/P, II/I.

                                     Tremulant                   Mekanisk

 

 

 

Se Hellvi kyrka som ett bildspel

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

 

Åter hemsidan