Martebo kyrka

Dopfunt från 1200-talet, kalkmålningar från 1300-talet. 

Predikstolen från 1500-talet, en av Gotlands äldsta, 

altaruppsats 1675. Cell med hagioscop 

(tittglugg till det heliga)

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

 

Orgeln byggd av Anders Perssons Orgelbyggeri, Viken. Den föregående orgeln

var byggd 1915 av Eskil Lundén, Göteborg, 7 stämmor.

 

Disposition:

Man                        Ped

Gedakt 8'                Subbas 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'                                   Man/Ped.

Gemshorn 2'

Kvint 1 1/3'                                Mekanisk

 

 

Se Martebo kyrka som ett bildspel

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

 

 

Åter hemsidan