Slite kyrka

Efter sexhundra år den första helt nybyggda kyrkan på Gotland (1960)

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Byggd 1960 av S Magnussons Orgelbyggeri AB, Mölnlycke 1961. 

 

HV I                        SV II                        Ped

Gedackt 8'                Rörflöjt 8'                 Subbas 16'

Principal 4'                Täckflöjt 4'                

Mixtur 3 chor            Principal 2'                I/P, II/P, II/I

                                 Nasat 1 1/3'

                                                                  Mekanisk

 

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

 

Åter hemsidan