Bro kyrka

Dopfunt och krucifix från 1200-talet. Kalkmålningar 1300-1400-talet, samt 1700-talet draperi-

målning och akantusdekor. Delvis medeltida korbänk, altartavla 1688, predikstol från 1400-talet.

Omnämnd som offerkyrka. Färgfragment i portalen, järnbeslag från ca 1300-talet

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Orgeln byggd av Sven Petter Pettersson, Visby 1839. 7 stämmor, bihanspedal.

Renoverad 1985 av Finn Krohn´s Orgelbyggeri, Fredensborg, Danmark

Orgeln har tidigare renoverats 1863 av Nils Petersson, Visby, och 1954 av

Th Frobenius & Sønner, Lyngby, Danmark.

Klicka i bilden för större bild (går att läsa texten på orgeln)

 


Ur tio små orgelstycken (1839) No 1 Lifligt d-moll Carl Johan Moberger 1763-1844

Claes Holmgren, orgel från skivan "MEETINGS"

 

DISPOSITION

MAN                                 PED

Gedackt 8'                         Bihängd

Viola de Gamba 8'

Principal 4'

Rörflöjt 4'

Oktava 2'

Superoktava 1'                  Man/Ped

Trumpet 8'                        Mekanisk

 

 

Se Bro kyrka som ett bildspel

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

 

Åter hemsidan