Fole kyrka

Dopfunt och krucifix från 1200-talet, korbänk och altaruppsats från 1600-talet,

predikstol 1751. Sakristian 1707 slösande rikt dekorerad med akantusslingor.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGEL

 

Åkerman & Lund-orgel byggd 1873. Renoverad 1958. 

 

Disposition:

Man                          Ped

Subbas 16' B/D          Bihängd

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Salicional 8'

Oktava 4'

Oktava 2'                                    Mekanisk

 

 

Se Fole kyrka som ett bildspel

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

 

Åter hemsidan