Hejnums kyrka

Dopfunt och krucifix från 1200-talet, kalkmålningar från 1200 och 1400-talet, dopfunt

1600-talet, predikstol från 1704, altartavla från 1738.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

 

Byggd 1968 av John Grönvall, orgelbyggeri, Lilla Edet. 

Orgelhus och fasad av kvistren obehandlad ek.

 

Disposition:

Man                             Ped

Gedackt 8'                    Subbas 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'                                        Man/Ped.

Waldflöjt 2'

Scharf 2 chor                                   Mekanisk

 

Se Hejnums kyrka som ett bildspel

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

 

 

Åter hemsidan