Lärbro kyrka

Kalkmålningar och stol från 1200-talet, altarskåp ca 1400-talet, dopfunt och biktstol

från 1600-talet, predikstol 1718. - Försvarstorn (kastal) från 1100-talet. Norr om

kyrkan gravplatser för konceentrtionslägerfångar, avlidna på krigsjukhuset i Lärbro

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGLARNA

 

Byggd 1956 av H Lindegrens Orgelbyggeri, Göteborg. 

ORGELN

Disposition:

HV I 

SV II 

PEDAL

Principal 8' 

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Gedackt 8' 

Salicional 8'

Oktavbas 8'

Oktava 4'  

Gedacktpommer 4' 

Gedackt 8'

Kvinta 2 2/3'

Waldflöjt 2'

Koralbas 4'

Oktava 2' 

Scharf 3 kor

 

Mixture 4 kor 

Krumhorn 8'

 

Trumpet 8' 

Tremulant 

 

KOPPEL: I/P,II/P, II/I, II 16'/I, II 4'/I.

Pneumatisk            Fria och fasta kombinationer.

 

 

Disposition gamla orgeln:

Man

Principal 8' D

Gedakt 8' B/D

Wiol Degamba 8' D

Fugara 8' Ddd

Principal 4'

Spets Fleut 4'

Fleut Dus 4'

Flleut Ant 4'

             Super Spets Fleut 2'                

Mekanisk

 

 

Se Lärbro kyrka som ett bildspel

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

 

Åter hemsidan