Hallshuks kapell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGELN

 

Orgeln byggd på 50-talet av Åkerman & Lund, Knivsta.

 Flyttades 1988 från Lummelunda kyrka.

 

ORGELN

DISPOSITION

Regal 8'

Gedackt 8'

Principal 2'

Rörflöjt 4'

Sifflöjt 1 1/3'

Bihangspedal

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

 

 

Åter hemsidan