Tingstäde kyrka                             

Dopfunt från 1100-talet, kalkmålningar från 1200, 1300 och 

1700-talet. Krucifix från 1300-talet, altaruppsats och predikstol 

från 1700-talet.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Byggd 1995 av Nye Orgelbyggeri AB. Förra orgeln byggd av Anders Perssons

Orgelbyggeri, Viken. Tidigare orgel byggd av Åkerman & Lund 1929, 9 stämmor 

Den ersatte en orgel byggd 1882 av Salomon Molanders & Co, Göteborg, 6 stämmor

 

Disposition:

Man                        Ped

Gedackt 8' B/D        Subbas 16'

Fugara 8' D

Principal 4'

Flöjt 4'                                     Man/Ped.

Gamba 4'

Nasat 3' B/D                            

Scharf 3 ch

Oktava 2'

Tremulant

                                                Mekanisk      

 

 

Se Tingstäde kyrka som ett bildspel

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

 

Åter hemsidan