Hangvars kyrka

Dopfunt från 1200-talet, predikstol från 1633, altaruppsats från 1684. Madonnabild

(kopia) 1985, krucifix (rekonstruktion) 1986. Förstorade fönser på 1800-talet.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

 

Orgeln byggd 1911 av E.A Setteruqist & Son, Örebro. 1970 omändrad av Andreas

Thulesius, Klintehamn. 1984 omändrad av J Künkels Orgelverkstad AB, Lund

 

Disposition:

Man                                    Ped

Flûte Harmonique 8'             Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Salicional 8'                                        Man/Ped, Man 16'/Man,

Principal 4'                                         Man 4'/Man.

Oktava 2

                                                          Mekanisk,

                                                          Pneumatisk väderlåda

 

 

Se Hangvars kyrka som ett bildspel

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

 

Åter hemsidan