Ala kyrka

Kyrkan eldhärjades 1938, - I tornportalerna nischer för vigvattenkärl, 

dopfunt 1200-talet Kalkmålningar 1200-talet och 1400-talet

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGEL

Orgeln byggd 1959 av Åkerman & Lund.

8 stämmor, 2 manualer och pedal. Mekanisk traktur.

 

Disposition:

HV I                        SV II                    PEDAL

Gedackt 8'                Kvintadena 8'    Gedacktbas 16'

Principal 4'                Rörflöjt 4'          

Kvinta 1 1/3'            Gemshorn 2'        I/P, II/P, II/Q

                                Tremulant

                                                            Mekanisk

 

 

Ala kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter Gotlandskyrkor