Guldrupe kyrka

Dopfunt från 1100-talet, sidoaltare med S:t Olof från 1200-talet, predikstol

från 1600-talet. Pyramidformad tornhuv av ursprungligt utseende.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

 

 

 

ORGEL

 

Byggd 1969 av Andreas Thulesius, Klintehamn. 

Den föregående orgeln byggd 1883 av O N Lindqvist, Visby, 2 stämmor

 

Disposition:

Man sv                    Ped

Gedackt 8'                Subbas 16'

Principal 4'                                 Man/Ped.

Rörflöjt 4'

Oktava 2'                                    Mekanisk

 

 

Se Guldrupe kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter hemsidan