Björke kyrka

Dopfunt och krucifix från 1200-talet, sakramentskåp från 1300-talet

Predikstolskorg 1594, en av Gotlands äldsta. Bänkinredning omkring 1910

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGEL

 

 

Byggd 1910 av Eskil Lundén, Göteborg. 11 stämmor 2 manualer och pedal.

 

 


Aftonstämning - K Gunnar Lundén 1888-1926 (Domkyrkoorganist i Visby)

Claes Holmgren, orgel från skivan "MEETINGS"

 

DISPOSITION

Man 1                                  Man II                              Pedal

Borduna 16'                          Violin Principal 8'                Subbas 16'

Principal 8'                            Rörflöjt 8'                           Violoncell 8'

Flute hamonique 8                 Salicional 8'

Gamba 8'                              Violin 4'                              I/P, II/P; II/I  

Euphone 8'                                                                      I 4/I  

                                                                                       Svällare för hela orgeln  

 

Pneumatisk  

 

 

Se Björke kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter Gotlandskyrkor