Sjonhems kyrka

Dopfunt från ca 1200-talet, Glasmålningar, kalkmålningar från 1200-talet, 

altaruppsats (1735) med processionskrucifix från 1300-talet 

Predikstol från 1600-talet. Vid ingången vigvattenkärl.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Byggd 1964 av John Grönvall, Orgelbyggeri AB, Lilla Edet. 

Tidigare användes harmonium.

 

Disposition:

Man                     Ped

Gedackt 8'            Bihängd

Rörflöjt 4'                            Man/Ped.

Principal 2'

Nasat 1 1/3'                         Mekanisk

 

 

Se Sjonhems kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter hemsidan