Halla kyrka

Dopfunt från 1100-talet, krucifix och väggskåp från 1400-talet. Kalkmålningar 1400-

1500-talet, altaruppsats från 1686, predikstol från 1697, långhustaket målat samma år.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Orgeln byggd av Anders Persson Orgelbyggeri Viken 1970. 

Tidigare användes harmonium.

DISPOSITION

Man                    Ped

Gedakt 8'             Subbas 16'

Principal 4'

Spetsflöjt 4'

Oktava 2'                                 Man/Ped.

Kvint 1 1/3'                              

Scharf III                                 Mekanisk

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Halla kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter hemsidan