Gammelgarns kyrka

Dopfuntens fot från 1200-talet med cuppa från 1300-talet, altarsåp från 1300-talet.

kalkmålningar från 1400-talet, predikstol från 1600-talet, bänkinredning

från 1700-talet. -Försvarstorn (kastal) från 1100-talet.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Orgeln byggd 1965 av John Grönvall, Orgelbyggeri, Lilla Edet. 

Piporgel fanns ej tidigare.

DISPOSITION

Man                     Ped

Gedackt 8'            Subbas 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'                              Man/Ped.

Waldflöjt 2'

Scharf 2 ch                            Mekanisk

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Gammelgarns kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

 

Åter hemsidan