Anga kyrka

Väl bevarad medeltida interiör. På norra långhusväggen ruinskrift om

insatser vid kyrkbygget. Dopfunt från 1200-talet. Kalkmålningar från

1200-talet och 1400-talet, altarskåp från 1300-talet, krucifix från 1400-talet

predikstol från 1600-talet, bänkinredning från 1700-talet

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1964 av John Grönvalls Orgelbyggeri, Lilla Edet. 

Första piporgeln i Anga.  

 

DISPOSITION

MANUAL                    PEDAL

Gedackt 8'                     Sordun 16'

Principal 4'                                            Man/Ped

Rörflöjt 2'

                                                            Mekanisk

 

 

Gotlandskyrkor från karta

 

Anga kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

 

Åter Gotlandskyrkor