Gotland de hundra kyrkornas ö.
Här började Sveriges orgelhistoria

I Visby fanns i franciskanerklostret S:ta Katarina orgel före 1344, och i Sundre kyrka på södra Gotland fick man 1370 en orgel som 

ännu finns bibehållen. Orgelhuset från Sundre, som dateras av en pergamentslapp, som berättar att orgeln byggts av en mäster Verner 

från Brandenburg år 1370. Den allra märkligaste är kanske orgeln från Norrlanda, från tiden omkring 1400. Orgeln är nästan komplett

 - endast bälgverk och pipor saknas. Orgelhus, spelmekanik med vällbräda och väderlådor är bevarade. Orgeln finns nu bevarad på 

Historiska museet. Den är tillverkad någon gång mellan 1370 och 1430 och bevarade delar tillhör därmed de äldsta i världen. 

I Tyskland finns en rekonstruktion på orgeln (Rekonstruktion: Schindler, Kiersgaard, Orgelbau Hoffmann)

 

  kartan.jpg (263042 byte)                       Gotland_karta.jpg (508571 byte)   
 Kyrkornas geografiska plats    Gotlandskyrkor i bokstavsordning   Fotogalleri Gotlands kyrkor

 

Mitt stora intresse för orglar har gjort att jag fått uppleva den fantastiska kulturrikedom som Gotlands kyrkor utgör. Det är min förhopp-

ning att dessa kyrkor/orgelsidor skall hållas uppdaterade, och att alla rättelser och påpekanden till mig kommer att bli till stor nytta. Det 

har blivit många mil på de gotländska vägarna för att åstadkomma dessa kyrk/orgelbilder, eftersom det började med att jag  fotograferade 

orglarna och sedan kom på att jag nog borde även fotografera kyrkorna. Jag har delat upp kyrkorna i tre delar i bokstavsordning.

Om man klickar i bilden på kyrkan länkas man till en ny sida med bild på orgeln och en liten information vem som byggt orgeln, och en 

eventuell disposition och ljudfil, samt en kort karaktäristik på kyrkan.

 

 

 

Hur låter de Gotländska orglarna? Här finns insperlningar med organisterna Ulf Norberg, Claes Holmgren, Håkan Martinsson, Ulla Olsson samt Bruno Wallenström

 

Ljudexempel finns från dessa kyrkor: 

Alskog - Atlingbo - Björke - Bunge - Dalhem - Etelhem - Gothem - Hablingbo -Hogrän

Klinte - Kräklingbo - Lau - Lye - Rone - Sanda - Tofta - Visby Dom - Väskinde - Öja

Stort tack till Ulf Norberg, Ulla Ohlsson, Håkan Martinsson och Bruno Wallenström som har spelat vid mina orgelinspelningar, och även till 

Claes Holmgren för att jag får använda ljudfiler från skivorna "MEETINGS" och"Bonds of Friendship". 

 

Vackra altarskåp:

 

Vackra dopfuntar:

 

"Tredingarna" på Gotland


Kyrkorna som byggdes (tillbyggdes el. ombyggdes) under en intensiv period ca 1100-1350-talet. De olika byggnads-

delarna i en kyrka kan grovt men enkelt dateras med hjälp av portaler, fönster- och valvbågar. Intill omkring 1250 

användes rundbågar som utmärker det romanska. Efter ca 1250 använndes spetsbågar, typiskt gotiska.

Kort om Gotlands kyrkor

l000-talet:

Kristendomen kommer till ön -man bygger små träkyrkor, "stavkyrkor" (långhus och kor).

1100-talet:

Träkyrkorna får lämna plats för kyrkbyggen av sten: små, mörka, bildrika rum med rundbågar i portaler, fönster och valvbågar.

1200-talet:

Man river de första stenkyrkorna, helt eller delvis, men återanvänder sten­materialet för nybyggen med nya

 ideal: öppna och välkomnande portaler och rum - spetsbågestilen tar över.

1300-talet:

Fortsatta ombyggnadsarbeten: förhöjning av tornen, ombyggnad av lång­hus och kor påbörjas eller planeras.

Omkring 1350 -all verksamhet avstannar!

Gotlands storhetstid är förbi. Kyrkorna, från början tänkta att bli varandra ganska lika, 

blir stående stelnade med sina olikheter beroende på hur långt man i sina planer hade hunnit.

1400 och 1500-talen:

Bildserierna om Jesu lidande (passionsfriserna) och andra väggmålningar tillkommer.

1600-talet till 1900-talet:

Mängder av träskulpturer, glasmålningar och kalkmålningar förstöras eller avlägsnas. (Det som finns kvar i vår tid är bara en liten 

del av allt som fun­nits). -Anskaffning av altartavlor, predikstolar, bänkinredningar, läktare, orglar, siffertavlor etc.

1900-talet:

Första kyrkbygget på 600 år var Slite kyrka 1960. 1984 tillkom Samfällig­heten för vård och underhåll av Gotlands kyrkor. 

Genom den tar stiftets församlingar gemensamt ansvar för restaurering av sina kyrkor.

 

Källa: ur broschyren "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Åter hemsidan