Hogräns kyrka

Dopfunt och krucifix från 1100-talet, sakramentsskåp från 1400-talet. 

Altaruppsats från 1634, predikstol från 1637, korbänk från 1600-talet 

och medeltida.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1859  av O N Lindqvist, Sanda.  Omändrad 1966 av Andreas Thulesius, Klintehamn.

Restaurerad av Tomas Svenske, 11 stämmor.

 

 

Festhymn av Gustaf Hägg 1867-1925

Inspelningen gjord den 10 aug. 2007 av A. Söderlund

Ulf Norberg, orgel.

 

DISPOSITION

Man I                              Man II                           

Dubbelborduna 16' B/D    Flute d'amore 8'                      

Principal 8'                        Spetsflöjt 4'

Gamba 8'                  

Fugara 8'                          

Dubbelgedackt 8'

Oktava 4'                         Mekanisk

Kvinta 3'

Oktava 2'

Trumpet 8'

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Hogräns kyrka som ett bildspel

 

ESKELHEMS PASTORAT

 

Eskelhem-Tofta församling 

(Eskelhem, Tofta kyrkor samt Gnisvärds kyrka)

Vall, Hogrän och Atlingbo församling

(Vall, Hogrän, Atlingbo kyrkor)

Stenkumla församling

(Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrkor, Vibble kapell)

 

Åter hemsidan