Dopfunten i Hogräns kyrka

 

Den åttakantiga dopfunten med reliefer är av sandsten och är tillverkad av Byzantios på 1100-talets 

andra hälft. En av de åttkantiga relieferna är nedslipad, varför det finns bara sju bilder från cuppan.

 

 

 

       

 

    

 

 

 

 

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan