Barlingbo kyrka

Dopfunt från 1100-talet, krucifix från 1200-talet, kalkmålningar från

1200-1300-talet, predikstol 1673, altaruppsats från 1683, bänkinredning 1800-tal

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd av Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad. Orgeln stod i 

Allhelgona Kapellet, Visby tidigare. De föregående orglarna byggd 

  1914 av Olof Hammarberg, Göteborg,  9 stämmor,  och av Anders 

Perssons Orgelbyggeri, Viken 1971.  Dessa ersatte en orgel byggd 

1859 av O N Lindqvist, Visby, 7 stämmor.

 

DISPOSITION

Man                    Ped

Gedakt 8'             Subbas 16'   

Principal 4'                                Man/Ped

Rörflöjt 4' 

Waldflöjt 2'                                           

Cymbel 2 chor                          Mekanisk

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Barlingbo kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

 

Åter hemsidan