Dopfunten i Barlingbo kyrka

 

Dopfunten från 1100-talets andra hälft är huggen i sandsten enligt engelsk-gotländsk skola och räknas

som ett av våra förnämsta inhemska konstföremål. Oidentifierad upphovsman. Ett rikt bildverk med 

Kristus på korset, Joakim och Anna, Marias föräldrar, Ärkeängeln Gabriel med liljespira samt symboler 

för de fyra evangelisterna. Ursprungligen var funten målad i azuritblått, ultramarin och bladguld.

Gråmålades under 1600-talet. 

 

        

 

        

 

     

 

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan