Vänge kyrka

Dopfunt från 1100-talet, krucifix från 1100-talet (korset 1200-talet), Kalkmålningar

från 1300-talet, till dels senmedeltida altarskåp från 1600-talet. Predikstol 1777.

Bänkinredning från 1700-talet.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Byggd 1957 av Nils Hammarberg, Göteborg. Fasad

ritad av Jörgen Fåk, Stockholm. Tomas Svenske 

har bytt ut Rankett 16' i pedalen mot en Subbas 16'.

 

Disposition:

Man I                        Man II                        Ped

Trägedakt 8'                Rörflöjt 8'                    Gedakt 8'

Principal 4'                  Spetflöjt 4'                  Subbas 16'

Mixtur 2 ch                 Kvintadena 4' 

                                   Principal 2'     

Mekanisk                                                         I/P, II/P, II/I.       

 

Se Vänge kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter hemsidan