Dopfunten i Halla kyrka

 

En av  Gotlands märkligaste dopfuntar.

Dopfunten från 1100-talets mitt,  utförd av  den store stenmästaren Hegwald.

Relieferna runt och under cuppan skildrar Jesu barndomshistoria enligt legenden,

jämte några ännu ej tolkade scener.

 

     

 

   

 

     

 

   

 

     

 

 

 

 

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan