Gerums kyrka

Dopfunt och krucifix från 1100-talet, procissionskrucifix från 1200-talet respektive

1300-talet. Kalkmålningar från 12- 14 och 1700-talet. glasmålning från 1300-talet,

altartavla från 1667, predikstol från 1600-talet. Kyrkklocka från tiden före 1250,

en av öns äldsta.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Orgeln byggd av Th Frobenius & Co, Lyngby 1966. Tidigare ett harmonium från 1920.

DISPOSITION

Man                    

Gedackt 8'

Principal 4'

Rörfleut 8'

Spetsflöjt 2'                    Mekanisk

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Gerums kyrka som ett bildspel

 

FARDHEMS PASTORAT


Fardhem församling
Linde församling
Lojsta församling
Levide församling

Gerum församling
GARDE FÖRSAMLING
(
Garda, Etelhem, Alskog, Lye och Ardre kyrkor)

 

 

Åter hemsidan