Lojsta kyrka

Dopfunt från 1100-talet?, glasmålningar från 1200-talet. Kalkmålningar 

från 1200-1500-talet Altartavla från 1300-talet (helt nymålad 1896), 

krucifix efter förebild från 1100-talet.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd av Johannes Künkels orgelverkstad, Lund 1990. Fasad från den tidigare orgeln,

vilken var byggd 1924 av Olof Hammarberg, Göteborg, 7stämmor.

 

DISPOSITION

Man                         Ped

Rörflöjt 8'                  Subbas 16'

Salicional 8'               Oktavbas 8'

Principal 4'                Koralbas 4'

Flöjt 4'

Svegel 2'                                    Man/Ped.

Nasat 1 1/3'

                                                  Mekanisk

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Lojsta kyrka som ett bildspel

 

FARDHEMS PASTORAT


Fardhem församling
Linde församling
Lojsta församling
Levide församling

Gerum församling
GARDE FÖRSAMLING
(
Garda, Etelhem, Alskog, Lye och Ardre kyrkor)

 

 

Åter hemsidan