Garda kyrka

Dopfunt och krucifix från 1100-talet, rysk-bysantinska kalkmålningar från 1200-talet i

bl.a. tornbågen. Ursprungliga, murade bänkar i långhuset. Predikstol från 1662, altar-

uppsats från 1689, epitafier från 1600-talet, glasmålning från 1974. -Kyrkogården: Stig-

lucka i varje väderstreck.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1964 av Magnussons Orgelbyggeri AB, Mölnlycke. Den föregående orgeln 

var byggd 1858 av Carl Gustav Cederlund, Stockholm, 5 stämmor. Finns nu i 

Frimurarhuset, Visby.

DISPOSITION

Man                     Ped

Gedackt 8'            Gedcackt 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'                                Man/Ped.

Waldflöjt 2'

Kvinta 1 1/3'                            Mekanisk

 

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Garda kyrka som ett bildspel

 

FARDHEMS PASTORAT


Fardhem församling
Linde församling
Lojsta församling
Levide församling

Gerum församling
GARDE FÖRSAMLING
(
Garda, Etelhem, Alskog, Lye och Ardre kyrkor)

 

Åter hemsidan