Dopfunten i Gerums kyrka

 

Dopfunten av Majestatis, (romansk stenmästare, verksam under 1100-talets andra hälft.

Denne anonyme konstnär benämns även Trydemästaren eller Tryde-Hablingbomästaren)

från 1100-talets mitt är mycket väl bevarad.

På cuppan finns reliefer ur Jesu barndoms historia, och på sockeln finns

fyra panterhuvuden. Det finns fortfarande lite kvar av originalfärgerna.

Källa: Folder från kyrkan

 

 

 

      

 

   

På cuppan kas ses; Marie bebådelse, Marias & Elisabets möte, Jesu födelse, 

bebådelsen för herdarna, konungarnas tillbedjan samt Maria med barnet

 

 

 

Foto: A. Söderlund 2008

 

 

Åter Gotlandskyrkor

Åter hemsidan