Eke kyrka

Dopfunt från 1100-talet, sakramentskåp från 1200-talet, kalkmålningar från 1200-1400-tal.

på altaret medeltida Kristus-bild, madonnabild från 1500-talet, predikstol 1731, siffertavla 1789.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Orgeln byggd av Andreas Thulesius, Klintehamn 1962. Den föregående orgeln flyttades 

hit 1916 från Evangeliska Brödraförsamlingens kyrka i Göteborg, 5 stämmor. 

 (Magasinerad av Sven Wessman)

Den ersatte en orgel byggd av C J Petersson, Visby, 4 stämmor. 

 

Disposition:

Man                    Ped

Gedackt 8'           Subbas 16'

Principal 4'                                    Mekanisk

                                                     Luftlåda från Hogrän?

 

Gotlandskyrkor från karta

Se Eke kyrka som ett bildspel

SUDRETS PASTORAT

 

Alva, Hemse, Rone församling
(
Alva, Hemse och Rone kyrkor)
Havdhems församling
(
Havdhem, Näs, Grötlingbo, Eke, Hablingbo och Silte kyrkor)
Hoburgs församling
(
Öja, Hamra, Vamlingbo, Sundre och Fide kyrkor)


 

(församlingar=kyrkor)

 

Åter Gotlandskyrkor