Dopfunten i Eke kyrka

 

Dopfunten är synnerligen välbevarad och tillverkades under slutet av 1100-talet av stenmästare Sighraf.

(Sighraf eller Sighrafr var en gotländsk stenmästare verksam vid slutet av 1100-talet och början av 1200-talet. 

Hans stil är romansk med nordiska element i sling- och djurornamentiken. Han är upphovsman till flera dopfuntar, 

bland annat i Grötlingbo kyrka).  På funten finns figurreliefer med sex olika scener: 1. Bebådelsen, 2. Maria 

och Elisabet, 3. Jesu födelse, 4. Konungarnas tillbedjan, 5. Konungarna får en uppenbarelse i drömmen samt 6. 

Konungarna till häst. Källa: Folder i kyrkan

 

 

 

 

     

 

   

 

     

 

Foto: A. Söderlund 2010

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan