Hamra kyrka

Dopfunt från 1100-talet, altarets skulpturer från 1200-talet. Krucifix med sodofigurer

från 1300-talet, övriga skulpturer från 1300-talet. kalkmålningar från 1400-talet och

1700-talet (till dels rekonstruerade). Målsättning vid senaste restaurering: prägel av 1700-tal.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Orgeln byggd av M J Lindegren, Göteborg 1887.  Ombyggd 1953 av A. Thulesius och 

omändrad 2002-2003 av Tomas Svenske. 

DISPOSITION

Man                            Ped

Gedackt 8 B                 Subbas 16'

Quintadena 8' D

Violflöjt 8 D

Principal 4' B7d

Rörflöjt 4'                                Man/Ped.

Oktava 2'

Kvinta 1 1/3' B/D                    Mekanisk

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Hamra kyrka som ett bildspel

 

SUDRETS PASTORAT

 

Alva, Hemse, Rone församling
(
Alva, Hemse och Rone kyrkor)
Havdhems församling
(
Havdhem, Näs, Grötlingbo, Eke, Hablingbo och Silte kyrkor)
Hoburgs församling
(
Öja, Hamra, Vamlingbo, Sundre och Fide kyrkor)


 

(församlingar=kyrkor)

Åter hemsidan