Ganns ödekyrka

 

Ganns kyrka byggdes under 1200- talet och blev ödekyrka mot senare hälften av  1500-talet. 

Tillsammans med Bara och Elinghem tillhör kyrkan de sent byggda så kallade välmaktskyrkorna.

Goda tider och dåliga vägförbindelser medförde att små gårdsgrupper, av bekvämlighetsskäl, 

byggde en egen kyrka. När tiderna försämrades blev det alltför betungande att bedriva verksam-

heten i så små enheter. Man fortsatte dock använda kyrkan för sporadiska gudstjänster under 

1600-talet. Sägnen säger att midsommardagen 1692 skulle biskop Kolmodin hålla högmässa i 

Ganns kyrka, men anlände för tidigt. Han gick då bort mot närbelägna Hångers källa där den 

vackra naturen inspirerade honom att skriva sommarpsalmen "Den blomstertid nu kommer".

När kyrkan blev öde lät "en herre på Takstens" montera ned klockan och använda den som 

vällingklocka på sin gård. Runt 1900 hängde den i en klockstapel på Hultungs i Bunge. Klockan 

skänktes 1921 till Bungemuseet. Kyrkans mittkolonn är antagligen flyttad till Fleringe kyrka som 

skadades svårt vid en brand 1676. Ruinen konserverad 1924.

Nuvarande klockstapel som finns uppställd vid ruinen har tidigare varit uppställd intill kapellet vid 

fd fångvårdsanstalten. Anställda och interner byggde denna. Biskopinnan Andeberg tillskrev 

Bergholtz gjuteri i Sigtuna med en förfrågan om en ev donation. Klockan överlämnades som gåva 

30/5-64 till Lärbro Fångvårdsanstalt. Vid anstaltens nedläggning 1996 tillskrev Lärbro Hembygds-

förening Vasakronan och bad att stapeln skulle doneras till Lärbro Församling för användning 

vid Ganns ödekyrka. Begäran beviljades och återinvigning skedde 26/4-97

 

 

 

 

 

Åter hemsidan