Rute kyrka

Dopfunt från 1200-talet. Krucifix från 1200 och 1700-talet. Kalkmålningar från 1200 och

1400-talet. Altaruppsatsen från 1600-talet från Visborgsslottskyrka (jfr fleringe och Follingbo).

Predikstol från 1733.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Orgeln byggd 1964 av Andreas Thulesius, Klintehamn. 

 

DISPOSITION

Man I                    Man II                         Ped

Rörflöjt 8'                Gedackt 8'                    Subbas 16'

Pricipal 4'                Kvintadena 4'                Principalbas 8'

Dulciana 4'              Principal 2'                     Rörflöjt 4'

Oktava 2'                Blockflöjt 2'

Mixtur 3 ch             Sesquialtera 2 ch

                               Cymbel 3 ch                 I/P, II/P, II/I

 

Mekanisk                Gemensam svällare för hela orgeln.

 

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Rute kyrka som ett bildspel

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

 

Åter hemsidan