Fårö kyrka

Delvis medeltida murar, stor ombyggnad 1858, jfr Eksta och Sproge. - 

Dopfunt från 1300-talet, processionskrucifix ca 1400, predikstol från 

1700-talet. Minnestavla ang. säljägare på drivande isflak 1618 

(med bild av Visborgs slott), en mindre 1767.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

 

Orgeln byggd 1860 av Frans Andersson, Stockholm. Inköpt från Väddö.

Uppsatt 1875 av Åkerman & Lund. 1970 renoverad av Dag Edholm Trångsund, och

Robert Gustavsson, Flen

DISPOSITION

Man                                Ped

Borduna 16' B/D             Subbas 16'

Principal 8' B/D               Violoncello 8'

Bedackt 8'                       Bombard 16'

Gamba 8'

Octava 4' B/D                 

Fleut 4'

Quinta 3'                                            Man/Ped.

Octava 2'

Trumpet 8' B/D                                  Mekanisk 

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Fårö kyrka som ett bildspel

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

Åter Gotlandskyrkor