HÖGALIDS KYRKA

Predikstolen är också ritad av Tengbom.