HÖGALIDS KYRKA

Altarskåpet är tillverkat av Erik Jerke