HÖGALIDS KYRKA

Krucifix är tillverkat av Gunnar Torhamn. Ett av de största i Nprden.