Burs kyrka

Krucifix från 1200-talet, glasmålningar från byggnadstiden, stenbänk med rikt

ornerade gavlar från 1300-talet, altarskåp från 1400-talet, långhusets trätak

från 1700-talet, predikstol 1756. Hjorters kapell (vid gården Lindarve) från

omkring 1860 är ett av landets allra äldsta lekmannakapell.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Orgeln byggd 1969 av John Grönvall Orgelbyggeri, Lilla Edet. 14 stämmor

Invigningsspelade gjorde organist Bruno Wallenström, se Ethelhems kyrka.

Tidigare orgel Åkerman &/ Lund från 1883 el. 1888, 6 stämmor

 

DISPOSITION

HV I                    BV II sv                        Ped

Rörflöjt 8'             Gedackt 8'                      Subbas 16'

Principal 4'            Rörflöjt 4'                       Gedackt 8'

Täckflöjt 4'           Principal 2'                      Koralbas 4'

Waldflöjt 2'           Nasat 1 1/3'        

Mixtur 3 chor        Scharf 2 chor

 

Mekanisk                                                    I/P, II/P, II/I

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Burs kyrka som ett bildspel

 

BURS PASTORAT

 

Stånga-Burs församling
(
Stånga och Burs kyrkor)

När-Lau församling

(När och Lau kyrkor)

 

(församlingar=kyrkor)

 

Åter Gotlandskyrkor