ESKELHEMS KYRKA

Orgeln är byggd 1932 av Åkerman & Lund. Fasaden från tidigare orgel byggd 1869 av O N Lindqvist, Visby, 11 stämmor.