ESKELHEMS KYRKA

Triumfkrucifix från 1250-talet utfört av Tingstädemästaren.