ESKELHEMS KYRKA

Predikstolen är utförd under slutet av 1600-talet.