VÄRMDÖ KYRKA

Den rikt skulpterade predikstolen tillskrivs lybeckaren Hans Hebbel.