VÄRMDÖ KYRKA

Triumfkrucifixet är från 1300-talets början och härrör troligen från en äldre träkyrka på platsen.