Västra Ryds kyrka

Kyrkans mellersta del är från 1200-talet. Den var då ett litet romanskt tempel, som från 1400-talet

hade vapenhus i söder med låg rundbågig dörr.Såväl vapenhus som långhus valvslogs under 1400-

talet, och strax efter valvslagningen förlängdes kyrkan åt öster med två travér, vilka nu bildar det

nya koret. Vid denna tid uppfördes även sakristian. 1673 rasade vapenhusets gavel. Den byggdes

upp igen 1733 och revs 1767, vilket år tornet började byggas. Samma år förlängdes långhuset en

travé åt vänster. Genom att följa den gamla byggnadsplanen, som inte var rektangulär, utan avsmal-

nande mot koret, blev västgaveln ca tre meter bredare än östgaveln. Sevärdheter: S:ta Anna trä-

skulptur från 1400-talet. Altarskåp utfört i Lübeck på 1400-talets slut finns på Statens Historiska 

Museum. Helgonskåp med en snidad bild av Andreas som korsfäst. Hans händer är bundna med

snören, dessutom har han spikar genom händerna. Skulpturen är från 1300-talet. Triumfkrucifixet

som hänger i övergången mellan kor och långhus är ett svenskt arbete i trä från slutet av 1200-talet.

Källa: Kyrkans folder

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

 

    

Hymn

Franz Berwald (1796-1868)

Yvonne Rosell, orgel

Insp. från en skiva som finns att

köpa på pastorsexp. Kungsängen

 

ORGEL

Byggd av Pehr Zacharias Strand (1797-1844

Orgeln stod färdig sommaren 1831.

Fasaden är tillverkad efter samma ritning som fasaden

till Rasbokils kyrka som byggdes 1829.

1993 återställde Tomas Svenske orgeln till originalskick.

DISPOSITION:

Principal 8’ B/D

Oktava 4’ B/D

Octava 2’

Qvinta 3’ (1993)

Fugara 8’

Täckfleut 8’

Trumpet 8’ B/D

Omfång: manual C –f3,

Bihängd pedal c – f0

Tonhöjd 440 Hz

Tempereringen är liksvävig.

 

 

Foto: A. Söderlund

 

Andra kyrkor i Upplands-Bro kommun:

Kungsängen

Håtuna

Bro 

Låssa

Håbo-Tibble

Åter hemsidan