Håtuna kyrka

Håtuna kyrka är belägen på sluttningen av en ås vid gamla landsvägen Stockholm - Häggeby - Skokloster. 

Under medeltiden sträckte sig Håtunaviken längre in i landet, och kyrkan hade förbindelse även med Mälaren. 

Nordöst om kyrkan, vid Håtunaviken, låg under medeltiden det gamla konungasätet Håtuna, som år 1311 av 

konung Birger såldes till Uppsala domkyrka. Det finns betydligt gamla vittnen om människor och bebyggelse

 i Håtuna. Det finns många fornlämningar i trakten och vid Håtuna kyrka finns det flera runstenar. En av 

dessa är funnen i Norränge och är  sedan 1932 uppställd i vapenhuset. Inskriften lyder: "Andvätt och 

Aikir och Vighjälm och Kale reste stenen efter Gerfast, sin fader". Kyrkobyggnaden har en invecklad bygg-

nadshistoria som man kan läsa mer om i en liten skrift "Håtuna kyrka" av Armin Tuulse (1972) som finns 

att köpa i kyrkan eller på pastorsexpeditionen. Håtuna kyrka har kommit till under olika etapper och det 

är osäkert om när den allra äldsta kyrkan restes i Håtuna. Troligen var det en träbyggnad redan under 

1000-talet. Därefter byggdes en liten kyrka av gråsten, varav det finns några murpartier bevarade den 

nuvarande kyrkans nordvästra hörn. Källa: Håtuna kyrka av Armin Tuulse (1972)

Klicka i bilderna för högre upplösning


 

Videoinspelningar från den 11 maj 2021

Tryck i bilderna för musik

 

"Säg mig den vägen" Swedish folk Melody - Rune Lindsten

Dona Nobis Amorem - Sven-Eric Johansson

Wedding March - Sven Mellberg

Jämtländsk brudmarsch

O vad världen nu är skön - Åke Kullnes

Elegi from "King Gustaf II Adolf, Op. 49

Romans from Pastoral Suite by Lars-Erik Larsson

Ulf Norberg, orgel

Inspelning: Anders Söderlund

 

 

Invocation

Théodore Dubois 1837-1924

Inspelad i Håtuna kyrka den 27 maj 2008

Vid orgeln: Ulf Norberg

Inspelningen gjord av: A. Söderlund

 

 

Byggd 1925 av Setterquist & Son, Örebro och ombyggd 1940.

Orgeln har 18 stämmor, två manualer och pedal.

Fasaden med pilasteromramade fält och förgyllda ornament är i

huvudsak bevarad från föregående orgel, byggd 1821 av P.Z. Strand.

DISPOSITION

Manual I

Manual II

Pedal

Borduna 16'

Salicional 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Voix céleste 8'

Ekobas 16'

Gedackt 8'

Basetthorn 8'

Borduna 8'

Flûte harmonique 8'

Sonorklarinett 8'

 

Oktava 4'

Rörflöjt 4'

 

Gamba 8'

Flöjt 2'

 

Oktava 2'

Larigot 1 1/3'

 

Trumpet 8'

 

 

Sedvanliga koppel.

Mekanisk med pneumatisk registrering och koppling.

Violinstämma 8 borttagen.

 

 

 

  GALLERIVISNING AV BILDERNA

 

Andra kyrkor i Upplands-Bro kommun:

Kungsängen

Västra-Ryd

Bro

Låssa

Håbo-Tibble

 

Åter hemsidan