HÖGALIDS KYRKA

Kororgeln byggd 1984 av Mads Kjersgaard, Uppsala.