HÖGALIDS KYRKA

Orgeln är byggd 1966 av Olof Hammarberg.