Dopfunten i Tofta kyrka

 

Dopfunten huggen av Semi-Byzantios på 1100-taletets andra hälft.

Bilderna skildrar Jesu barndom.

 

1.jpg (199974 byte) 2.jpg (248552 byte) 3.jpg (183838 byte) 4.jpg (198388 byte)

5.jpg (185466 byte) 6.jpg (209747 byte) 7.jpg (219437 byte) 8.jpg (676253 byte)

    

   

    

  

Underdopfunt_Tofta.jpg (159866 byte) Underdopfunt2_Tofta.jpg (150084 byte)

 

Foto: A. Söderlund 2008

 

 

Åter Gotlandskyrkor