Gnisvärds Strandkyrka

Den lilla kyrkan i Gnisvärds fiskeläge användes tidigare av fiskarbefolkningen från socknarna

Tofta, Eskelhem, Vall, Hogrän, Atlingbo, Mästerby, Akebäck, Väte och Hejde.

Gudstjänsten hölls vanligtvis en gång i veckan under sommaren kl. 6 på morgonen då fiskarna

återvänt från nattens fiske. Prästen måste därför fara ner till fiskeläget kvällen före och övernatta

i någon av strandbodarna. Strax för kl. 6 hördes de första trumvirvlarna så här: "Fältingen livar,

Fältingen livar än". Snart fylldes kyrkan till sista plats. Det var inga festklädda människor som 

lyssnade på Guds ord, nej männens hår och skägg var vildvuxna och de var iförda grova sjökläder 

och stövlar och alltsammans glittrade av silverglänsande fiskfjäll. I dag fungerar Strankyrkan som

en andra församlingskyrka för många. De är döpta, konfirmerade och vigda här. Midsommardagen

1970 återinvigdes kyrkan efter en restaurering. 500 personer kom till gudstjänsten som leddes av 

biskop Olof Herrlin. Midsommardagen är fortfarande Strankyrkans stora gudstjänstdag. Under 

sommaren firas gudstjänst varje söndagskväll och veckomässa varje torsdag. Varje julafton firas två

välbesökta gudstjänster. Strandkyrkan byggdes 1839. Vidflöjeln på taket bär årtalet 1832. Den

 skänktes till den tidigare kyrkan som revs 1838. 1970 gjordes altaret större, bänkarna bredare och

elektrisk värme installerades. Kyrkans Votivskepp som hänger från taket är en avbild av Knut

Ekmans fiskebåt "Jungfrun" som byggdes på Fårö 1871. Källa: Folder från kyrkan

Interior.jpg (171707 byte)Predikstol.jpg (139144 byte)Interior2.jpg (171210 byte)

 Orgel.jpg (164118 byte)

 

ESKELHEMS PASTORAT

 

Eskelhem-Tofta församling 

(Eskelhem, Tofta kyrkor samt Gnisvärds kyrka)

Vall, Hogrän och Atlingbo församling

(Vall, Hogrän, Atlingbo kyrkor)

Stenkumla församling

(Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrkor, Vibble kapell)

 

 

Åter Gotlandskyrkor