Eksta kyrka

Glasmålning från 1200-talet, dopfunt 1642, krucifix av bygdesnidare från 1700-talet,

altaruppsats och predikstol (i samma stil och ursprung i S:t Olofs kapell, sedemera

Adolf Fredriks kyrka i Sthlm) inköpta  från Össeby kyrka i Uppland i samband med

storombyggnad 1838. Jfr Sproge och Fårö.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1889 av Åkerman & Lund, Stockholm.

DISPOSITION

Man                            Ped

Borduna 16' B/D          Bihängd

Principal 8'

Rörflöjt 8'                                            Man 4'/Man.

Salicional 8'

Octava 4'                                             Mekanisk 

 

 

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Eksta kyrka som ett bildspel

 

KLINTE PASTORAT

Klinte församling (inkl Hamnkyrkan)

Fröjel församling

Eksta församling

Sproge församling

Sanda-Västergarn- Mästerby  församling

Hejde församling

Väte församling

 

Åter Gotlandskyrkor